ALTERIA MOTOR, s.r.o.
Autorizovaný servis Mitsubishi Motors


Servisné vozidlá

Vážení zákazníci,

sme si vedomí, že čakanie na Vaše vozidlo môže byť pre Vás strata drahocenného času, obzvlášť keď niektoré servisné úkony vyžadujú dlhší časový interval, ktorý žiaľ v rámci udržania kvality nemožno skrátiť.

Nakoľko chápeme, že aj po dobu opravy Vášho vozidla môže byť pre Vás zabezpečenie mobility celkom nevyhnutné, ponúkame Vám možnosť po dobu opravy alebo jeho pravidelnej údržby zapožičanie náhradneho vozidla Mitsubishi za veľmi výhodných podmienok:

 • vozidlá sú v 100% technickom stave a čistote,
 • každé vozidlo má platnú dialničnú známku v rámsi SR a povinnú výbavu,
 • každé vozidlo je zákonne a havaríjne poistenné,
 • ceny za zapožičanie sú stanovené veľmi priaznivo.

 

Veríme, že slúžbu zapožičania náhradného servisného vozidla Mitsubishi radi využijete a že s ňou budete, rovnako ako s ostatnými našimi službami, plne spokojní. Pokiaľ sa do nášho autorizovaného servisu objednáte cez webový formulár ONLINE SERVIS, je možné v objednávke priamo označiť, či po dobu opravy Vášho vozidla budete mať o náhradné vozidlo Mitsubishi za zvýhodnených podmienok záujem.

Základné podmienky prevádzkovania náhradných vozidiel:

 • zákazník Mitsubishi získava počas opravy alebo servisnej prehliadky zvýhodnenú sadzbu nájmu vozidla z vernostného programu Mitsubishi,
 • minimálna fakturovaná dobazapožičania je 1 deň,
 • zvýšené znečistenie exteriéru a interiéru vozidla je účtované (umytie, vysávanie, tepovanie, čistenie vozidla),
 • pohonné hmoty nie sú zahrnuté v sadzbe za zapožičanie vozidla a hradí si ich zákazník,
 • pri poškodení vozidla zákazník uhrádza spoluúčasť (5% zo škody, minimálne 166€),
 • pri zapožičaní a vrátení bude vozidlo skontrolované z dôvodu možného poškodenia,
 • vozidlo bude používané na bežnú prepravu osôb,
 • vozidlo nebude zapožičiavané tretím osobám,
 • vozidlo bude používané podľa platnej výhlašky o prevádzke motorových vozidiel na pozemných komunikáciach,
 • udelené pokuty za pristupky v prevádzke si zákazník hradí sám,
 • je prísny zákaz fajčenia a prepravovania nákladu, kt. môže poškodiť alebo znečistiť vozidlo.

 

Zapožičanie servisného vozidla v prípade opravy po nehode:

 • cena za zapožičanie vozidla pre asistenčné služby môže byť stanovená ako komerčná, podľa cenníka požičavne dílera,
 • cena za zapožičanie vozidla v prípade poistných udalosťí môže byť stanovená ako komerčná, podľa cenníka požičavne dílera.

 

Maximálna cena za denný prenájom náhradného vozidla je stanovená takto:

 • vernostný program Mitsubishi 20€ s dph/24hod. (ASX, Eclipse Cross) a 35€ s dph/24 hod. (Outlander)*,
 • štandartná cena zapožičania je 48€ s dph/24hod.(ASX, Eclipse Cross) a 60€ s dph/24hod. (Outlander)**.

 

* Uvedené ceny platia pre zákazníkov pri vykonaní servisnej prehliadky, bežnej alebo garančnej opravy pri najazdení do 100km/24hod.

** Uvedené ceny platia pre zákazníkov pri oprave iných alebo nehodových udalosťí pri najazdení do 100km/24hod.

Ceny sú uvedené s dph

Cena za 1km jazdy nad 100km/24hod. je stanovená v sume 0,18€ sdph.

Cena požičovného sa môže líšiť od aktuálneho modelu v ponuke požičavaných vozidiel