ALTERIA MOTOR, s.r.o.
Autorizovaný servis Mitsubishi Motors


MITSUBISHI MOTORS OSLAVUJE 100 ROKOV. MMC ROZBIEHA OBCHODNÉ AKTIVITY A VSTUPUJE NA SVETOVÉ TRHY (jún 1970).

Na pozadí hospodárskeho rozkvetu Japonska v 50. a 60. rokoch minulého storočia dokázala automobilová divízia koncernu Mitsubishi Heavy Industries (MHI) v roku 1960 výrazne posilniť svoje aktivity v tomto odvetví príhodným uvedením úplne nového modelu Mitsubishi 500: malého vozidla s čistým dizajnom, ktoré si rovnako dobre poradilo v meste ako aj na nekvalitných cestách.

Cesta k rastu

Hoci automobilová divízia zastupovala v rámci MHI dôležitú úlohu, vykazovala trochu protichodné výsledky: zatiaľ čo výroba nákladných automobilov a autobusov stabilne rástla až na úroveň jedného z najdôležitejších dodávateľov vozidiel pre ťažké prevádzkové podmienky na japonskom trhu, rodiace sa podnikateľské aktivity v segmente osobných vozidiel stále nepreukázali svoju životaschopnosť.

Snahou MHI bolo zabezpečiť budúcnosť automobilovej divízie v Japonsku A SÚČASNE rozvoj na globálnych trhoch, a tak spoločnosť MHI dospela k názoru, že najlepšou cestou smerujúcou k rastu bude vyčlenenie dcérskej spoločnosti namiesto udržiavania automobilovej divízie ako jednej z mnohých divízií MHI.

Od polovice roku 1967 až po rok 1970* preto MHI zvažovala nasledujúce možné scenáre:

 • Vyčlenenie nezávislej spoločnosti zameranej na výrobu automobilov
 • Posilnenie schopností automobilovej divízie prostredníctvom spolupráce s externým partnerom

Odbočka s Chryslerom

Spoločnosť Chrysler Corporation zhodou okolností v rovnakej dobe zvažovala spôsob, akým preniknúť na rastúci japonský trh.

Riadením osudu Chrysler v rámci svojho prieskumu poslal vo februári 1969 svojich zástupcov na návštevu MHI s cieľom vyhodnotiť jej podnikateľské aktivity v automobilovom priemysle.

Na pozadí vtedajšieho vývoja kompaktného modelu, ktorý by naplnil nové potreby trhu v Severnej Amerike, venoval Chrysler osobitnú pozornosť modelu Colt Galant, ktorého vývoj v MHI bol prakticky hotový...

...Vozidlu, ktoré Mitsubishi Heavy Industries navrhla nielen pre domáci japonský trh, ale aj pre trhy globálne, a to na základe know-how získaného pri vývoji modelového radu Colt. (Colt 1000, 1100 a 1500).

Rýchlo v ústrety budúcnosti

Partneri preto nijako neváhali a rozhodli sa pristúpiť k obojstranne výhodnej dohode:

 • O tri mesiace neskôr (v máji 1969) podpísala MHI v Detroite so spoločnosťou Chrysler Corporation memorandum o porozumení s plánom založiť v Japonsku nový joint-venture.
 • Vo februári 1970 obe spoločnosti dosiahli dohodu o založení joint-venture pod názvom 'Mitsubishi Motors Corporation' (MMC).
 • V apríli 1970 bola založená MMC ako dcérska spoločnosť v stopercentnom vlastníctve MHI.
 • V júni 1970 odštartovala MMC obchodné aktivity s prevzatím skorších aktivít automobilovej divízie MHI. V rámci vyčlenenia uvedenej dcérskej spoločnosti prešli pod MMC aj predchádzajúce závody MHI: Kyoto Works (niektoré prevádzky), Nagoya Motor Vehicle Works, Kawasaki Motor Vehicle Works (v tom istom mesiaci premenovaný na "Tokyo Motor Vehicle Works") a Mizushima Motor Vehicle Works.

Globálny rozvoj

Chrysler získal prístup k technológiám výroby kompaktných vozidiel a zároveň určité oporné body v Japonsku, zatiaľ čo nová Mitsubishi Motors Corporation získala lepší prístup na medzinárodné trhy:

 • V októbri roku 1970 podpísala MMC so spoločnosťou Chrysler Corporation tzv. 'Distribučnú zmluvu pre Spojené štáty', pokrývajúcu americký trh.
 • V decembri toho istého roku bola podobná zmluva podpísaná aj so spoločnosťou Chrysler Canada.
 • Podpisy zmlúv sprevádzal v príslušných mesiacoch aj začiatok predaja modelu Colt Galant (MY71) v Spojených štátoch a Kanade, a to v úlohe dovážaného modelu pre "získanie nových zákazníkov", predávaného pod označením Dodge Colt.
 • V máji 1971 potom na základe ďalšej dohody medzi Mitsubishi Motors Corporation a Chrysler International S.A. začala distribúcia vozidiel Mitsubishi prostredníctvom celosvetovej siete predajcov Chrysler International, s výnimkou Japonska, Spojených štátov a Kanady.
 • Ohľadom pokrytia Európy** sa MMC v roku 1974 dohodla s Chrysler International na vlastných predajných a marketingových aktivitách MMC v rámci európskych trhov - čo trvalo až do augusta 1982.

Zatiaľ čo model Colt Galant odštartoval v roku 1970 úspešný export Mitsubishi Motors do Severnej Ameriky, prvým celosvetovo úspešným modelom MMC bol menší automobil, konkrétne Lancer prvej generácie - odolný a dizajnovo atraktívny malý automobil, o ktorého skvelú povesť sa zaslúžilo okrem iného testovanie na neuveriteľne náročných tratiach Rallye Safari vo Východnej Afrike (Keňa) či Rallye Južného kríža v Austrálii, a to v schopných rukách jazdcov akými boli Andrew Cowan a Joginder Singh ...

*Predaje Mitsubishi v roku 1970:
- Domáci trh: automobily: 209 456 / nákladné vozidlá: 192 917 /

autobusy: 4966 // celkom: 407 339 (medziročne 112%)
- Export: automobily: 21 780 /nákladné vozidlá: 9534 /autobusy: 274 // celkom: 31 588 (medziročne 220%)

** Distribúcia produktov MMC pod značkou Mitsubishi v rámci vlastnej vyhradenej predajnej siete na ďalších globálnych trhoch (Austrália, USA, ...) prebiehala na základe odlišného plánu a harmonogramu.


Fotogalerie obsahuje celkem 16 fotografií. Klikněte na některou z fotek, prosím.